fbpx
.st0{fill:#FFFFFF;}

101 Energievreters En Energiegevers Voor Jezelf, Privéleven, Cliënten En Collega’s 

Opzoek naar de ultieme lijst met energievreters en energiegevers?

Goed nieuws!

In deze blog ontdek je 101 energievreters en energiegevers voor jezelf, je privé-leven, cliënten, collega's, leidinggevende en organisatie.

Voel je uiteraard vrij om de lijst aan te vullen met persoonlijke onderwerpen.

Doe er je voordeel mee en laat me in de reacties onderaan dit artikel weten als het waardevol voor je is geweest.

Heb je last van stress, overspanning of burn-out en liever direct persoonlijke 1-op-1 coaching? Ik help je graag via een gratis vrijblijvende online kennismaking.

More...

Stappenplan om stress en werkdruk te verminderen

Stap 1. Wat zijn jouw energievreters? Waar krijg jij werkdruk van?

Stap 2. Wat zijn jouw energiegevers? Waar krijg jij werkplezier van?

Stap 3. Wat zijn jouw signalen? Hoe herken je te hoge werkdruk bij jezelf?
Waarom wil je minder werkdruk en meer werkplezier?

Stap 4. Wat kun je doen om je energievreters te verminderen? Je werkdruk te verminderen?

Stap 5. Wat kun je doen om meer energiegevers te krijgen? Je werkplezier te vergroten?

Stap 6. Wie kan je waarbij helpen? Met wie ga je hierover in gesprek?

Stap 7. Wat ga je wanneer doen?

Tijdsbesteding en energie evaluatie en optimalisatie

Energie en tijd is niet onbeperkt – We hebben er heel weinig van, we moeten het gebruiken met extreme zorgzaamheid omdat we het niet terugkrijgen.

1. Bijhouden – Waar gaat je tijd heen elke dag 24/7/365 in 30m tijdsduur. (met Toggl.com)

2. Beoordeel – Waar je tijd heen gaat en vraag jezelf:
“Draagt dit bij aan mijn doel?”
“Moet deze taak echt gedaan worden?”
“Helpt deze taak mij om mijn doel te bereiken?”
“Welke taak doe ik die ik eigenlijk niet hoef te doen? Welke taken doe ik om de belangrijke taken niet te doen?”
“Welke dingen weet ik dat ik eigenlijk moet doen en doe ik niet?”

3. Elimineer – Als het niet bijdraagt aan je doel of gezondheid, elimineer het. Niks is beter dan complete eliminatie

4. Automatiseer – Als het belangrijk is om je doel te bereiken maar niet zeer belangrijk, kan je het automatiseren?

5. Delegeer – Als het belangrijk is om je doel te bereiken maar niet zeer belangrijk, kan je het delegeren aan iemand? Zo ja, delegeer. Zo niet, wat moet er gedaan worden om het te delegeren?

6. Versterk – Als het zeer belangrijk/ productief is om je doel te bereiken, doe het meer, versterk het, doe het vaker.

7. Herhaal – Dit proces is een cyclus die je eindeloos kan herhalen dat verandert met tijd. Herhaal het wekelijks en stop nooit. 

Energievreters en energiegevers gerelateerd aan jezelf

Energievreters gerelateerd aan jezelf

Energiegevers gerelateerd aan jezelf

 • Te hoge ambities, te veel willen,
  perfectionisme
 • Te betrokken, te veel zorgen voor
  anderen en te weinig voor jezelf
 • Moeite om voldoende afstand tot
  cliënten of collega’s te bewaren
 • Onvoldoende opgeleid voor de functie
 • Ontevredenheid over de kwaliteit van de
  diensten die je kunt leveren
 • Moeite met afgenomen autonomie of
  veranderingen in de organisatie
 • Het werk niet kunnen loslaten, thuis te
  veel met het werk bezig zijn, te veel
  thuiswerken
 • Te weinig vaardigheden om grenzen te
  stellen
 • Te weinig ervaring om met lastige
  situaties om te gaan
 • Te weinig assertief
 • ……………
 • Persoonlijke ontwikkeling en groei
 • Eigen kracht
 • Leervermogen & karakter
 • Creativiteit en andere talenten benutten
 • Vaardigheden vergroten
 • Opleiding & ervaring
 • Tevreden met je prestaties
 • Assertiviteit
 • ……………

Energievreters en energiegevers gerelateerd aan je privé-leven

Energievreters gerelateerd aan je privé-leven

Energiegevers gerelateerd aan je privé-leven

 • Moeite zorgtaken te combineren met het werk
 • Weinig emotionele ondersteuning thuis
 • Onvoldoende ontspanning en herstel thuis
 • Beperkingen door eigen gezondheid
 • Zware eisen vanuit privésituatie
  (bijvoorbeeld door problemen met kinderen, partner, financiën)
 • Ingrijpende levensgebeurtenissen
  (bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden naasten, traumatische ervaringen)
 • ……………
 • Emotionele ondersteuning en begrip thuis
 • Ontspanning & herstel
 • Goede gezondheid
 • Mooie momenten thuis
 • Hobbies
 • Mindfulness, meditatie en yoga
 • Sport en bewegen
 • Sociale activiteiten
 • Vakanties
 • Fijne en belangrijke
  levensgebeurtenissen
 • ……………

Energievreters en energiegevers gerelateerd aan je taak

Energievreters gerelateerd aan je taak

Energiegevers gerelateerd aan je taak

 • Te veel moeten doen
 • Te snel moeten werken
 • Veel onverwachte gebeurtenissen
 • Weinig zelfstandigheid in eigen werk (regelmogelijkheden)
 • Veel verstoringen in het werk (telefoon, collega’s)
 • Onvoldoende hulpmiddelen voor
  uitvoering van de taak (bijvoorbeeld op het gebied van automatisering)
 • Teveel administratieve taken
 • ……………
 • Vrijheid
 • Voldoende doen, voldoende voor elkaar krijgen
 • Afwisseling
 • Zelfstandigheid, autonomie
 • Zelf problemen kunnen en mogen oplossen
 • ……………

Energievreters en energiegevers gerelateerd aan cliënten

Energievreters gerelateerd aan cliënten

Energiegevers gerelateerd aan cliënten

 • Onduidelijkheid over behandeling en/of begeleiding van cliënten
 • Veel alleen werken met cliënten
 • Cliënten die zich niet aan de regels houden, je provoceren of uitspelen
 • Emotioneel zwaar belastende cliënten, agressieve cliënten, verslaafde cliënten of cliënten met complexe problematiek,
  toenemende zorgzwaarte of
  problematiek bij cliënten.
 • ……………
 • Werk dat goed gaat
 • Cliënten die goed meewerken
 • Cliënten die laten merken dat het werk
  zinvol is
 • Meevallers
 • Gewenste resultaten zien
 • Zinvol werk doen
 • Humor
 • Terugzien dat het werk de moeite waard is
 • ……………

Energievreters en energiegevers gerelateerd aan collega's

Energievreters gerelateerd aan collega's

Energiegevers gerelateerd aan collega's

 • Te weinig onderling contact
 • Weinig onderlinge emotionele steun, sociale veiligheid, vertrouwen
 • Iedereen werkt op zijn eigen manier
 • Te weinig samenwerking en afstemming
 • Te weinig betrokkenheid en initiatief bij beslissingen en uitvoering van taken
 • Onvoldoende werkoverleg of van onvoldoende kwaliteit
 • Elkaar niet aanspreken op gedrag
 • Niet nakomen van afspraken
 • Vervelende werksfeer
 • Pesten, discriminatie of intimidatie
 • ……………
 • Prettig onderling contact
 • Emotionele steun, sociale veiligheid, vertrouwen
 • Collegialiteit
 • Prettige sfeer
 • Humor
 • Effectief en efficiënt werkoverleg
 • Positieve en opbouwende feedback
 • Een compliment krijgen
 • ……………

Energievreters en energiegevers gerelateerd aan je leidinggevende

Energievreters gerelateerd aan je leidinggevende

Energiegevers gerelateerd aan je leidinggevende

 • Te weinig contact
 • Te weinig emotionele steun en begrip
 • Te weinig waardering
 • Afspraken niet nagekomen
 • Te weinig feedback
 • Stijl van leiding geven past niet bij jouw wensen
 • ……………
 • Voldoende contact
 • Emotionele steun en begrip
 • Waardering
 • Nagekomen afspraken
 • Feedback
 • Stijl van leidinggeven past bij je wensen
 • ……………

Energievreters en energiegevers gerelateerd aan de organisatie

Energievreters gerelateerd aan de organisatie

Energiegevers gerelateerd aan de organisatie

 • Onduidelijke of tegenstrijdige
  opdrachten, verwachtingen of eisen
 • Te weinig, te veel of niet relevante informatie
 • Roosters of planning niet tijdig bekend, weinig invloed op roosters
 • Veel organisatorische veranderingen
  (fusies, reorganisaties,
  beleidswijzigingen)
 • Onvoldoende personeelsbezetting
 • Openstaande/onvervulbare vacatures
 • Beperkte loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie
 • Knelpunten rond opname verlof en werktijden
 • ……………
 • Zinvolle informatie
 • Roosters duidelijk, ruim van te voren bekend, met voldoende ruimte voor je persoonlijke wensen
 • Voldoende mogelijkheden afstemmen werk/privé
 • Voldoende mogelijkheden opname verlof
 • Voldoende vertrouwen in de toekomst, inkomenszekerheid
 • Loopbaanmogelijkheden
 • Voldoende salaris en andere
  arbeidsvoorwaarden
 • ……………

Last van stress, overspanning of 
burn-out klachten?

Volg deze simpele stappen om de symptomen te herkennen en het op te lossen:

Stap 1: Test jezelf gratis en anoniem of zet jouw eerste stap met deze praktische ondersteunende tools, zoals een dagboek, digitale detox, gewoontes en apps:
https://www.wakkerworden.nl/tools/

Stap 2: Registreer je voor een gratis vrijblijvende online kennismaking:
https://www.wakkerworden.nl/contact/

>